Statlig insättningsgaranti

Begreppet statlig insättningsgaranti innebär garanterar säkerheten för dina insatta pengar hos banker och kreditinstitut. I praktiken betyder detta att du som sparare får tillbaka dina insatta sparpengar från staten om den bank du haft ditt sparande hos går i konkurs. Idag ligger taket för maximal ersättning via statlig insättningsgaranti på 100 000 euro per kund och bank/institut. Läs mer här.

Insättningsgarantin sköts av Riksgälden
Insättningsgarantin sköts av Riksgälden

Det s.k. investerarskyddet är en statlig garanti till sparare och investerare som har pengar och värdepapper hos finansinstitut vilka utför olika investeringstjänster åt sina kunder. Denna garanti innebär att staten ersätter kunder om deras finansinstitut går i konkurs. I Sverige ligger taket på investerarskyddet på 250,000 SEK.

Till vardags är det investerarskyddet man pratar om när man pratar om insättningsgaranti för privatpersoner.